Volejbal Žďár nad Sázavou

Kontakty na členy výkonného výboru oddílu a trenéry

Kontaktní mail volejbalového oddílu:

[email protected]

Členové výkonného výboru oddílu volejbalu

Mgr. Pavel Veselý

- předseda oddílu (statutární zástupce Tělovýchovné jednoty i oddílu)

- působnost: PR oddílu (vztahy s veřejností)
- mobil: 774 262 207, e-mail: [email protected]


Michal Maša

- místopředseda oddílu (statutární zástupce oddílu)

- působnost: pokladník oddílu, správa členské základny
- mobil: 606 715 823, e-mail: [email protected]


Pavel Veselý st.

- působnost: správce areálu volejbalových kurtů, pronájem kurtů, umístění reklam na kurtech

- podrobnosti o možnostech pronájmu najde v sekci Rybníček/Pronájmy

- mobil: 736 436 122


Mgr. Vladimír Maša

- působnost: ekonomika a finance, granty
- mobil: 731 406 288, e-mail: [email protected]


Petr Veselý

- působnost: oblast dospělých
- mobil: 739 035 959, e-mail: [email protected]


Zbyněk Kalina

- působnost: oblast mládeže - chlapci
- mobil: 604 464 744, e-mail: [email protected]


Martina Topinková, DiS.

- působnost: oblast mládeže - dívky
- mobil: 722 966 467, e-mail: [email protected]


Ing. Jozef Hrnčiar

- působnost: organizačně-technické zabezpečení oddílu
- mobil: 732 824 716, e-mail: [email protected]

Výkonný výbor oddílu volejbalu se řídí platnými stanovami TJ Žďár nad Sázavou. Členové výkonného výboru se schází každý 1. čtvrtek v měsíci od 19:00 h v zasedací místnosti sportovní haly TJ Žďár na Sázavou (v letním období na volejbalových kurtech).

Náměty, připomínky, návrhy, dotazy a další podněty může výboru dávat každý člen volejbalového oddílu, a to přes kteréhokoli člena výboru. V případě, že by se některý člen oddílu chtěl zúčastnil schůze výboru a přednést své podněty osobně, je třeba toto ohlásit předem (domluvit se s předsedou či místopředsedou oddílu), aby tento bod mohl být zařazen do programu jednání. Z každé schůze výboru je pořizován zápis, který je k případnému nahlédnutí kterémukoli členu volejbalového oddílu.Trenéři jednotlivých družstev volejbalového oddílu


DRUŽSTVO MUŽŮ - Ing. Petr Podhrázký

- mobil: 603 413 329, e-mail: [email protected]


DRUŽSTVO JUNIORŮ - Ing. Jan Duda

- mobil: 739 322 924, e-mail: [email protected]


DRUŽSTVO JUNIOREK - Mgr. Pavel Veselý

- mobil: 774 262 207, e-mail: [email protected]


DRUŽSTVO KADETEK - Lucie Zichová

- mobil: 702 954 987, email: zichová[email protected]


DRUŽSTVO ŽÁKŮ - Petr Veselý

- mobil: 739 035 959, e-mail: [email protected]


DRUŽSTVO STARŠÍCH ŽÁKYŇ - Martina Topinková, DiS.

- mobil: 722 966 467, e-mail: [email protected]


DRUŽSTVO MLADŠÍCH ŽÁKYŇ - Bc. Jan Šebesta

- mobil: 606 185 917, e-mail: [email protected]


PŘÍPRAVKA a MINIVOLEJBAL - Petr Veselý

- mobil: 739 035 959, e-mail: [email protected]


 
tabulky
P Z B
1. TJ Lanškroun 4 12
2. VK Znojmo 2 6
3. TJ Šlapanice 4 4
4. TJ Tesla Brno 2 3
5. TJ Havlíčkův Brod 2 3
6. VS Drásov 2 2
7. TJ Žďár na Sáz. 4 0

 
Copyright (c) Volejbal Žďár nad Sázavou 2021 / HTML 4.01 and CSS valid